بایگانی ادبیات و علوم انسانی
درآمدی اجمالی بر تجلّی اسطوره و حماسه در قهرمانِ تعزیه
درآمد تعزیه را باید مهم‌ترین گونه از نمایش‌های ایرانی و یکی از برجسته‌ترین گونه‌های نمایش شرقی برشمرد، چرا که گستره‌ای فراگیر دارد و تا امروز تحقیقات و مطالعات بسیاری چه در ایران و چه در کشورهای دیگر دربارهٔ آن انجام شده ‌است. اهمیت این نمایش ایرانی، فارغ از قدمت و سرچشمه‌های پیشااسلامی‌اش، آنجاست که نه‌تنها با آیین‌ها و مناسک مذهبی پیوندی اساسی دارد، بلکه نمود اندیشه و عرفان ایرانی و تأثیرات عمیق اجتماعی را نیز می‌توان در آن کاوید، عواملی که در شکل‌گیری و پرداخت شخصیت‌های این نمایش نقشی مهم ایفا می‌کنند.
تحلیلی بر فراشد فیگورهای قهرمانی
«روایت» یکی از پدیده‌های مهمی است که هم‌پای تاریخ بشر در فرهنگ‌ها و زبان‌ها و زمان‌های مختلف حضور داشته است. این حضور حتی از هم‌پایی فراتر رفته است، به‌طوری‌ که «روایت» در کار ساخت تاریخ و فرهنگ نقش اصلی را داشته و دارد. به‌نوعی، ما، در مواجهه با گذشته و تاریخ و در نسبت با اکنون و آینده، در حال روایت کردن یا گوش سپردن به روایت‌های مختلفیم
بررسی سیمای زن قهرمان در بوف کور هدایت و اشعار بودلر
می‌دانیم که مدرنیته (تجدد) با مدرنیزاسیون (نوسازی) و نیز مدرنیسم (نوگرایی) یکسان نیست؛ عادتاً مدرنیته در دورهٔ مدرنیزاسیون روی می‌دهد و مدرنیسم بر این دو مترتب است. در ایران، تقریباً تردیدی نیست که تجدد با انقلاب مشروطه (۱۲۸۵- ۱۲۹۰ش) و اندیشمندان آن (به‌خصوص طالبوف) آغاز شد، اما نوسازی
سرشت و سیمای قهرمان در تعزیه و آیینِ شبیه‌خوانی
بستگی دارد که چه تعریفی از اسطوره داشته باشیم. یک وقت، از آن مصداقی عینی به مفهوم یک قهرمان می‌گیرید. یک وقت هم مضمون یا موضوع یا مبحثی را به‌عنوان اسطوره می‌شناسیم، مثل اسطورهٔ خیر و شر.
سیما و منش قهرمان‌ـپهلوان ایرانی
واژهٔ قهرمان در زبان فارسی پیشینه‌ای کهن دارد. این واژه معانی‌‌ای چون کاراندیش، فرمانروا، وکیل خرج و، در گسترش معنایی، دلاور و پهلوان را نیز شامل شده است.۱ واژگان پهلوان و دلاور نیز کهن‌اند و امروزه در معیارهای زورخانه‌ای و کشتی‌های آیینی در برخی از مناطق ایران، نظیر مازندران، به‌کار می‌روند.
جست‌وجوی بی‌فایدهٔ قهرمان زن در ادبیات داستانی معاصر

. . .   محدودیت دسترسی دسترسی برخی از متون مقالات وب سایت مجله طبل تنها به مشترکان دیجیتال آن ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر به مطالب مجله دسترسی داشته باشید:خرید نسخه چاپیخرید نسخه پی‌دی‌افخرید اشتراک سالانه نسخه چاپیخرید سالانه دیجیتال توجه ! دسترسی به متن مقالات این وب سایت  با […]

ظهور قهرمان، از جهان اسطوره تا مدرنیتهٔ ایرانی

. . .   محدودیت دسترسی دسترسی برخی از متون مقالات وب سایت مجله طبل تنها به مشترکان دیجیتال آن ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر به مطالب مجله دسترسی داشته باشید:خرید نسخه چاپیخرید نسخه پی‌دی‌افخرید اشتراک سالانه نسخه چاپیخرید سالانه دیجیتال توجه ! دسترسی به متن مقالات این وب سایت  با […]

نگاهی به پدیداری قهرمان ذیل سفر آگاهی روح انسان

. . .   محدودیت دسترسی دسترسی برخی از متون مقالات وب سایت مجله طبل تنها به مشترکان دیجیتال آن ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر به مطالب مجله دسترسی داشته باشید:خرید نسخه چاپیخرید نسخه پی‌دی‌افخرید اشتراک سالانه نسخه چاپیخرید سالانه دیجیتال توجه ! دسترسی به متن مقالات این وب سایت  با […]

نظریه‌پردازی در خصوص ساختار اجتماعی قهرمان
ترجمه : ایمان خدافرد

  محدودیت دسترسی دسترسی برخی از متون مقالات وب سایت مجله طبل تنها به مشترکان دیجیتال آن ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر به مطالب مجله دسترسی داشته باشید:خرید نسخه چاپیخرید نسخه پی‌دی‌افخرید اشتراک سالانه نسخه چاپیخرید سالانه دیجیتال توجه ! دسترسی به متن مقالات این وب سایت  با دریافت حق عضویت […]

تولد واژهٔ قهرمان

. . .   محدودیت دسترسی دسترسی برخی از متون مقالات وب سایت مجله طبل تنها به مشترکان دیجیتال آن ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر به مطالب مجله دسترسی داشته باشید:خرید نسخه چاپیخرید نسخه پی‌دی‌افخرید اشتراک سالانه نسخه چاپیخرید سالانه دیجیتال توجه ! دسترسی به متن مقالات این وب سایت  با […]