بایگانی باستان‌شناسی
جنگ سرد و باستان‌شناسی در ایران
سال پایانی جنگ جهانی دوم، اگرچه هنوز تصورات جهانی نسبت به پایان جنگ تصوری واضح و روشن نبود، اما کمتر کسی به جهان دوقطبی می‌اندیشید که جنگ در زیر پوست آن و آتشش در زیر خاکستر شرق و غرب روشن بماند. در ۱۹۴۵، جنگ جهانی دوم با پیامی فاجعه‌بار در شرق پایان یافت. ژاپن، اگرچه خود طرف دیگر جنگ بود، اما قربانی مخابرۀ پیام بزرگ دنیای غرب به جهان شد، جنگ با پرتاب موشک‌های اتمی پایان یافت و همین بمباران کیفیت جنگ در پیش، یعنی جنگ سرد که دراصل از کنفرانس یالتا آغاز شده بود، را مشخص نمود. تقسیم جهان، پس از جنگ و مرزبندی‌های جدید، فاتحان جنگ را به سمت مرزبندی نوینی سوق داد که اگرچه در ظاهر صلح‌آمیز یا دست‌کم با توافق متفقینِ پیروز بود، اما خیلی زود به عرصۀ درگیری تبدیل شد و جهان را به جبهه‌گیری تمام و کمال وادار نمود.