بایگانی گویندگی
گسترش استودیوهای دوبله
بعد از شکل‌گیری سینما در ایران و به‌وجودآمدن استودیوهای فیلم‌سازی، تعدادی از استودیوها، که برای صدابرداری فیلم‌های خود استودیوی دوبله درست کرده بودند، وقتی متوجه نقش دوبله در فروش فیلم‌ها شدند، به واردات فیلم و دوبلۀ آنها پرداختند. این فعالیت در مقایسه با فیلم‌سازی هم ساده‌تر بود و در عین حال سودآوری تضمین‌شده‌ای به‌دنبال داشت. درنتیجه، بعد از موفقیت استودیوهای فیلم‌سازی اولیه، همانند: استودیو البرز، استودیو عصر طلایی، اطلس‌فیلم، پارس‌فیلم، آژیرفیلم، کاروان‌فیلم، میثاقیه و... که ابتدا فعالیت آنها فیلم‌سازی بود و بعد به دوبله روی آورده بودند، استودیوهای دیگری صرفاً به منظور دوبلۀ فیلم‌ها به‌وجود آمدند.