فصل اول | شمارهٔ ۶

مجلهٔ فرهنگی و هنری طبل

جنگ سرد
سینما، تئاتر، موسیقی (ب)
208 صفحه
شهریور ۱۴۰۰

خرید نسخه PDF

خرید مجله از طاقچه

خرید نسخه PDF

خرید مجله از فیدیبو

خرید نسخه چاپی

خرید مجله از دکه

اشتراک دیجیتال

دسترسی کامل به وب سایت

شناسنامه طبل

صاحب‌امتیاز و مدیر‌مسئول: هویار اسدیان
سردبیر: هویار اسدیان
سردبیر مهمان: مهسا طهرانی

مشاوران سردبیر: پیمان پورحسین، محمد طلوعی، برزو فروتن

ویراستاران: مسیح آذرخش، عطیه عصارپور
نمونه‌خوان: رؤیا کیانی
مدیر داخلی: روشنک روشنایی
مدیر هماهنگی و اجرا: نسیم موسوی
دستیار هماهنگی و اجرا: ستایش نژادی

مدیر هنری: پیمان پورحسین (استودیو کارگاه)
طراح یونیفرم: سیاوش تصاعدیان
صفحه‌آرا: مجید اصغری
تولید: استودیو طبل
ناظر تولید: حسین سلطانی

با تشکر از فرزان اسدیان، صفاالدین امامی، مونا جان‌محمدی، آرش صادق‌بیگی، محمد صفرپور، کیان فروتن