فصل اول | شمارۀ ۱

مجلهٔ فرهنگی و هنری طبل

جنگ سرد
هنرهای زیبا (الف)
216 صفحه
خرداد ۱۳۹۹

خرید نسخه PDF

خرید مجله از طاقچه

خرید نسخه PDF

خرید مجله از فیدیبو

خرید نسخه چاپی

خرید مجله از دکه

اشتراک دیجیتال

دسترسی کامل به وب سایت

شناسنامه طبل

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: هویار اسدیان
سردبیر: هویار اسدیان
سردبیر مهمان: مهسا طهرانی

مشاوران سردبیر: پیمان پورحسین، محمد طلوعی، برزو فروتن

ویراستاران: مسیح آذرخش، عطیه عصارپور
نمونه‌خوان: خشایار فهیمی
مدیر اجرایی: یاسمن حاجی‌نبی
دستیار اجرایی: نسیم موسوی

مدیر هنری: پیمان پورحسین (استودیو کارگاه)
طراح یونیفرم: سیاوش تصاعدیان
صفحه‌آرایان: صفاالدین امامی، نسیم زاهد
تولید: استودیو طبل
ناظر تولید: حسین سلطانی

با تشکر از مونا جان‌محمدی، آرش صادق‌بیگی، محمد مهمان‌چی، آرش نصیری