فصل اول | شمارهٔ ۲

مجلهٔ فرهنگی و هنری طبل

جنگ سرد
هنرهای زیبا (ب)
208 صفحه
شهریور ۱۳۹۹

فهرست

فصل اول | شمارهٔ ۲

خرید نسخه PDF

خرید مجله از طاقچه

خرید نسخه PDF

خرید مجله از فیدیبو

خرید نسخه چاپی

خرید مجله از دکه

اشتراک دیجیتال

دسترسی کامل به وب سایت

شناسنامه طبل

صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول: هویار اسدیان
سردبیر: هویار اسدیان
سردبیر مهمان: مهسا طهرانی

مشاوران سردبیر: پیمان پورحسین، محمد طلوعی، برزو فروتن

ویراستاران: مسیح آذرخش، عطیه عصارپور
نمونه‌خوان: خشایار فهیمی
مدیر اجرایی: یاسمن حاجی‌نبی
دستیار اجرایی: نسیم موسوی

مدیر هنری: پیمان پورحسین (استودیو کارگاه)
طراح یونیفرم: سیاوش تصاعدیان
صفحه‌آرا: صفاالدین امامی
تولید: استودیو طبل
ناظر تولید: حسین سلطانی

با تشکر از مونا جان‌محمدی، آرش صادق‌بیگی، آرش نصیری