شماره چهارم

مجلهٔ فرهنگی و هنری طبل

جنگ سرد
ادبیات و نشریات (ب)
208 صفحه
اسفند ۱۳۹۹

فهرست

شماره چهارم

 • نیما و دُوَل متخاصم
  • انوش صالحی

 • سرگذشت کانون
  • احمد کریمی‌حکاک

 • جنگ سرد در عرصۀ ادبیات کودک و نوجوان
  • مسعود کوهستانی‌نژاد

 • نشریۀ صدای آمریکا
  • سیدفرید قاسمی

 • منزل به منزل پی سراب
  • محمد مفتاحی

 • نقد سرد
  • گفت‌وگو با مشیت علایی

 • بازخوانی رمان دائی‌جان ناپلئون
  • نسترن عیسی‌زاده

 • مروری بر پژوهشهای تاریخی و زبان‌شناختی
  • احسان شواربی

 • سرچشمه‌های ایران‌شناسی
  • الکسی خیسماتولین

 • مؤسسهٔ انتشارات فرانکلین
  • گفت‌وگو با علی صدر

خرید نسخه PDF

خرید مجله از طاقچه

خرید نسخه چاپی

خرید مجله از دکه

اشتراک دیجیتال

دسترسی کامل به وب سایت

شناسنامه طبل

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: هویار اسدیان
سردبیر: هویار اسدیان
سردبیر مهمان: مهسا طهرانی
مشاوران سردبیر: پیمان پورحسین، محمد طلوعی، برزو فروتن
ویراستاران: مسیح آذرخش، عطیه عصارپور
نمون هخوان: رؤیا کیانی
مدیر اجرایی: یاسمن حاجی نبی
دستیار اجرایی: نسیم موسوی
مدیر هنری: پیمان پورحسین (استودیو کارگاه)
طراح یونیفرم: سیاوش تصاعدیان
صفحه آرا: صفاالدین امامی
تولید: استودیو طبل
ناظر تولید: حسین سلطانی
با تشکر از فرزان اسدیان، مونا جان‌محمدی، آرش صادق‌بیگی، کیان فروتن، آرش نصیری