فصل اول | شمارهٔ ۳

مجلهٔ فرهنگی و هنری طبل

جنگ سرد
ادبیات و نشریات (الف)
224 صفحه
آذر ١٣٩٩

خرید نسخه PDF

خرید مجله از طاقچه

خرید نسخه چاپی

خرید مجله از دکه

اشتراک دیجیتال

دسترسی کامل به وب سایت

شناسنامه طبل

صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول: هویار اسدیان
سردبیر: هویار اسدیان
سردبیر مهمان: مهسا طهرانی

مشاوران سردبیر: پیمان پورحسین، محمد طلوعی، برزو فروتن

ویراستاران: مسیح آذرخش، عطیه عصارپور
نمونه‌خوان: خشایار فهیمی
مدیر اجرایی: یاسمن حاجی‌نبی
دستیار اجرایی: نسیم موسوی

مدیر هنری: پیمان پورحسین (استودیو کارگاه)
طراح یونیفرم: سیاوش تصاعدیان
صفحه‌آرا: صفاالدین امامی
تولید: استودیو طبل
ناظر تولید: حسین سلطانی

با تشکر از فرزان اسدیان، مونا جان‌محمدی، آرش صادق‌بیگی، کیان فروتن، آرش نصیری، مسعود مؤمن‌ها