فصل اول | شمارهٔ ۷

مجلهٔ فرهنگی و هنری طبل

جنگ سرد
سبک زندگی
320 صفحه
آذر 1400

خرید نسخه PDF

خرید مجله از طاقچه

خرید نسخه PDF

خرید مجله از فیدیبو

خرید نسخه چاپی

خرید مجله از دکه

اشتراک دیجیتال

دسترسی کامل به وب سایت

شناسنامه طبل

صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول: هویار اسدیان
سردبیر: هویار اسدیان
سردبیر مهمان: مهسا طهرانی

مشاوران سردبیر: پیمان پورحسین، محمد طلوعی، برزو فروتن

ویراستاران: مسیح آذرخش، عطیه عصارپور
نمونه‌خوان: رؤیا کیانی 
نمایه‌ساز: روشنک روشنایی
مدیر داخلی: روشنک روشنایی
مدیر هماهنگی و اجرا: نیوشا طاری
دستیار هماهنگی و اجرا: ستایش نژادی

مدیر هنری: پیمان پورحسین (استودیو کارگاه)
طراح یونیفرم: سیاوش تصاعدیان
صفحه‌آرا: مجید اصغری
تولید: استودیو طبل
ناظر تولید: حسین سلطانی

با تشکر از ناره آوایانس، فرزان اسدیان، صفاالدین امامی، مونا جان‌محمدی، آرش صادق‌بیگی، محمد صفرپور، کیان فروتن