متیو شانون
ترجمه از: محمد سروی‌زرگر

اصل چهار ترومن و آموزش

آموزش در ایران از سواحل آمریکا

اصل چهار ترومن و آموزش

این مقاله به بررسی شماری از نوشته‌ها و پژوهش‌های انجام‌شده دربارۀ آموزش در ایران می‌پردازد. [بازۀ زمانی مدنظر] از آغاز برنامۀ «اصل چهار» هری ترومن در ایران را تا لحظۀ ادغام آموزش در «انقلاب سفید» محمدرضاشاه پهلوی دربر می‌گیرد. در سال‌های اخیر، برخی از پژوهشگرانِ انجمن مورخان روابط خارجی آمریکا (SHAFR)، من‌جمله من، نگاهی به کتاب‌ها و مقالات منتشرشده در این زمینه انداخته‌ایم و از این آثار و همچنین اسناد آرشیوی به‌عنوان منابع اولیه در مطالعۀ نحوۀ ادغام نظام‌های آموزشی آمریکایی در نظام آموزشی ایران در سال‌های آخر سلطنت شاه (1941-1979) استفاده کرده‌ایم.

این مقاله به بررسی شماری از نوشته‌ها و پژوهش‌های انجام‌شده دربارۀ آموزش در ایران می‌پردازد. [بازۀ زمانی مدنظر] از آغاز برنامۀ «اصل چهار» هری ترومن در ایران را تا لحظۀ ادغام آموزش در «انقلاب سفید» محمدرضاشاه پهلوی دربر می‌گیرد. در سال‌های اخیر، برخی از پژوهشگرانِ انجمن مورخان روابط خارجی آمریکا (SHAFR)،[1] من‌جمله من، نگاهی به کتاب‌ها و مقالات منتشرشده در این زمینه انداخته‌ایم و از این آثار و همچنین اسناد آرشیوی به‌عنوان منابع اولیه در مطالعۀ نحوۀ ادغام نظام‌های آموزشی آمریکایی در نظام آموزشی ایران در سال‌های آخر سلطنت شاه (1941-1979 . . .

 

دسترسی برخی از متون مقالات وب سایت مجله طبل تنها به مشترکان دیجیتال آن ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر به مطالب مجله دسترسی داشته باشید:

  • دسترسی به متن مقالات این وب سایت  با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مجله طبل هزینه‌ای برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از مجله ، نویسندگان ، مترجمان و تکمیل و توسعه وب سایت می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.

به اشتراک بگذارید:

دیگر مقالاتی که شاید دوست داشته باشید