فصل دوم | شمارهٔ ۱۰

مجلهٔ فرهنگی و هنری طبل

قهرمان
تولد قهرمان (ب)
208 صفحه
آذر ۱۴۰۱

فهرست

فصل دوم | شمارهٔ ۱۰

خرید نسخه PDF

خرید مجله از طاقچه

خرید نسخه چاپی

خرید مجله از دکه

اشتراک دیجیتال

دسترسی کامل به وب سایت

شناسنامه طبل

 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: هویار اسدیان
سردبیر: هویار اسدیان

مشاوران سردبیر: مهرک‌علی صابونچی، محمد طلوعی، برزو فروتن

دبیر شماره‌های قهرمان: مهرک‌علی صابونچی
مدیر اجرایی: کیمیا سکاکی
سر ویراستار: مسیح آذرخش
ویراستار: علیرضا راستین کیا

طراح یونیفرم: سیاوش تصاعدیان
طراح جلد و پترن: ایمان صفایی
صفحه آرا: صفاالدین امامی
تولید: استودیو طبل

طراح سایت و پشتیبان فنی: داود ارسونی

با تشکر از، فرزان اسدیان، علی بختیاری، پیمان پورحسین، مونا جان‌محمدی