فصل دوم | شمارهٔ ۱۰

مجلهٔ فرهنگی و هنری طبل

قهرمان
تولد قهرمان (ب)
208 صفحه
آذر ۱۴۰۱

فهرست

فصل دوم | شمارهٔ ۱۰

خرید نسخه PDF

خرید مجله از طاقچه

خرید نسخه PDF

خرید مجله از فیدیبو

خرید نسخه چاپی

خرید مجله از دکه

اشتراک دیجیتال

دسترسی کامل به وب سایت

شناسنامه طبل

 

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: هویار اسدیان
سردبیر: هویار اسدیان

مشاوران سردبیر: مهرک‌علی صابونچی، محمد طلوعی، برزو فروتن

دبیر شماره‌های قهرمان: مهرک‌علی صابونچی
مدیر اجرایی: کیمیا سکاکی
سر ویراستار: مسیح آذرخش
ویراستار: علیرضا راستین کیا

طراح یونیفرم: سیاوش تصاعدیان
طراح جلد و پترن: ایمان صفایی
صفحه آرا: صفاالدین امامی
تولید: استودیو طبل

طراح سایت و پشتیبان فنی: داود ارسونی

با تشکر از، فرزان اسدیان، علی بختیاری، پیمان پورحسین، مونا جان‌محمدی