آریاسپ دادبه

نگاهی به پدیداری قهرمان ذیل سفر آگاهی روح انسان

پهلوان فرهمند درپیِ گزینش، روشنی و ارجِ جان

نگاهی به پدیداری قهرمان ذیل سفر آگاهی روح انسان

قهرمان یکی از سرنمون‌های روح انسان است که در جوامع بشر معنای مشترکی دارد، ولی بنابر اغراض هر اجتماعی تغییر و تفاوت‌هایی پیدا کرده است؛ برای مثال، تغییراتی که در ایران در پیوند با قهرمان شکل گرفته است با آنچه در غرب پدید آمده بسته به شرایط گوناگون اجتماعی‌، سیاسی، اعتقادی و حتی جغرافیاییِ متفاوت این سرزمین است.

. . .

 

دسترسی برخی از متون مقالات وب سایت مجله طبل تنها به مشترکان دیجیتال آن ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر به مطالب مجله دسترسی داشته باشید:

  • دسترسی به متن مقالات این وب سایت  با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مجله طبل هزینه‌ای برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از مجله ، نویسندگان ، مترجمان و تکمیل و توسعه وب سایت می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.

به اشتراک بگذارید:

دیگر مقالاتی که شاید دوست داشته باشید