سارا کریمی

ظهور قهرمان، از جهان اسطوره تا مدرنیتهٔ ایرانی

تنش قهرمان شدن میان فضیلت و بخت

ظهور قهرمان، از جهان اسطوره تا مدرنیتهٔ ایرانی

تنش میان فضیلت و بخت

روایت خطی می‌گوید جهان میتوسی پیش از جهان لوگوسی بوده و با به عرصه آمدن خردْ اسطوره بی‌اعتبار شده، چون افسانه‌های پریان تنها برای آبیاری دنیای خلاقانهٔ کودکان روایت شده‌اند؛ اما درواقع جهان میتوسی و جهان لوگوسی هیچ‌کدام بر دیگری تقدم و تأخر نداشته‌اند، بلکه همواره دوشادوش هم برای توضیح معنای زندگی و نظم گیتی کوشیده‌اند. این جهان‌ها درحقیقت دو جهان ذهنی‌اند؛ دو منطق که هردو از زبان انسان برای روایت چرایی‌ها و چگونگی‌ها به‌کار گرفته شده‌اند: یکی منطق هرمنوتیک و دیگری منطق سامانمند؛ دو منطقی که در بنیاد مشترکشان میل به یافتن پاسخی برای تغییرات و رسیدن به وحدتی انسجام‌بخش قرار دارد؛ وحدتی که بتواند به پرسشگریِ تشویش‌زای بشریْ آرامش ببخشد.

. . .

 

دسترسی برخی از متون مقالات وب سایت مجله طبل تنها به مشترکان دیجیتال آن ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر به مطالب مجله دسترسی داشته باشید:

  • دسترسی به متن مقالات این وب سایت  با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مجله طبل هزینه‌ای برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از مجله ، نویسندگان ، مترجمان و تکمیل و توسعه وب سایت می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.

به اشتراک بگذارید:

دیگر مقالاتی که شاید دوست داشته باشید