مهرنوش ارزاقی

جست‌وجوی بی‌فایدهٔ قهرمان زن در ادبیات داستانی معاصر

انزجار از نقش قربانی

جست‌وجوی بی‌فایدهٔ قهرمان زن در ادبیات داستانی معاصر

تنفر از نقش قربانی و تجربه‌های زنانهٔ مرتبط با آن در سال‌های اخیر باعث شده تا جست‌وجوی جدی‌تری برای یافتن زنِ قهرمان در تاریخ، اسطوره و ادبیات شکل بگیرد؛ جست‌وجویی که گاه موجب خلقِ طرح‌های جدیدی از مفهوم قهرمانی نیز بوده است. در ابتدا، لازم است میان دو شیوهٔ بازنمایی قهرمان زن تفاوت قائل شد: یکی تصویر زنان در آثار نویسندگان مرد، کُنشمندی یا انفعال آنان در طرح و پی‌رنگ داستان‌ها؛ و دیگری قهرمانانی که توسط داستان‌نویسانِ زن متولد شده‌اند. میان این دو قهرمان تفاوت‌های بنیادینی وجود دارد. قهرمانان زن در آثار مردان عمدتاً بی‌ارتباط با وضعیت حقیقی و دغدغه‌های واقعی زنان در زمانه‌شان خلق می‌شوند؛ حال‌آنکه زنان نویسنده لاجرم هنگام خیال‌پردازی در آفرینش قهرمانِ زن می‌بایست با بهایی که زنان در واقعیت جامعهٔ دورانشان می‌پردازند مواجه شوند. ازهمین‌رو، موضوع محوری در این مقاله به تحول شکل‌گیری قهرمان در آثار نویسندگان زن اختصاص دارد.

. . .

 

دسترسی برخی از متون مقالات وب سایت مجله طبل تنها به مشترکان دیجیتال آن ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر به مطالب مجله دسترسی داشته باشید:

  • دسترسی به متن مقالات این وب سایت  با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مجله طبل هزینه‌ای برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از مجله ، نویسندگان ، مترجمان و تکمیل و توسعه وب سایت می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.

به اشتراک بگذارید:

دیگر مقالاتی که شاید دوست داشته باشید