مهرک‌علی صابونچی

شخصیت‌پردازی عاشقْ‌قهرمانان ادبیات فارسی

وصفِ شیرینِ جمال و کمال عاشقان

شخصیت‌پردازی عاشقْ‌قهرمانان ادبیات فارسی

اگر نگاهی اجمالی به عاشقْ‌قهرمانان داستان‌های ادبیات فارسی انداخته شود، این نکته به‌دست می‌آید که اکثر قریب به اتفاق آنان، در سیما و ظاهر، ستودنی‌اند، چنان‌که از لشکری و کشوری تا ملازم و رقیب مفتون و مجذوب این‌همه حسن و جمال ظاهر می‌شوند. گویی، برای راویان اخبار و ناقلان آثار، سرمشقی خاص در سیما‌پردازی عاشق‌قهرمانانشان وجود داشته است و آنان ‌کوشیده‌اند از آن طرحِ خوش‌خوانِ خوش‌تراش تعدی نکنند و پای را فراتر نگذارند. بنابراین، چنین مطبوع، عاشقان را آراسته‌ و مقبول خوانندگان و شنوندگان کرده‌اند. البته نباید فراموش کرد که این زیبایی ظاهر به‌تنهایی عاملی در شخصیت‌پردازی قهرمانان عاشق نبوده است، بلکه باید، بر آن‌همه حسن و جمال، فضل و کمال را هم افزود تا آن عاشقانِ عام‌وخاص‌پسند پدیدار شوند و جلوه‌گری کنند. علاوه‌بر فضل و کمال، عنصر دیگری که در پردازش فیگور عاشق‌قهرمانانْ عامل و مؤثر بوده مقولۀ نسب و اصل و نژاد بوده است. بنابراین، می‌توان این‌گونه در نظر گرفت که، در ساخت و پردازش فیگور این دسته قهرمانان، سه عنصر حسن و جمال (خوبرویی و خوش‌اندامی)، فضل و کمال (هنر) و اصل و نژاد (گهر) کارکرد دارد و فعال است.

. . .

 

دسترسی برخی از متون مقالات وب سایت مجله طبل تنها به مشترکان دیجیتال آن ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر به مطالب مجله دسترسی داشته باشید:

  • دسترسی به متن مقالات این وب سایت  با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مجله طبل هزینه‌ای برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از مجله ، نویسندگان ، مترجمان و تکمیل و توسعه وب سایت می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.

به اشتراک بگذارید:

دیگر مقالاتی که شاید دوست داشته باشید