بهشاد فرجی

بررسی فیگور قهرمان در بستر ادبیات عرفانی با نگاهی به روایت «شیخ صنعان و دختر ترسا»

فراز شیخ صنعان و فرودِ شمایل قهرمان

بررسی فیگور قهرمان در بستر ادبیات عرفانی با نگاهی به روایت «شیخ صنعان و دختر ترسا»

«روزی رابعه را گفتند از کجا می‌‌‌آیی؟

گفت: از آن جهان.

گفتند: کجا خواهی رفت؟

گفت: بدان جهان.

گفتند: بدین جهان چه می‌‌‌کنی؟

گفت: افسوس می‌‌‌دارم.

گفتند: چگونه؟

گفت: نان این جهان می‌‌‌خورم و کار آن جهان می‌‌‌کنم.»

. . .

 

دسترسی برخی از متون مقالات وب سایت مجله طبل تنها به مشترکان دیجیتال آن ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر به مطالب مجله دسترسی داشته باشید:

  • دسترسی به متن مقالات این وب سایت  با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مجله طبل هزینه‌ای برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از مجله ، نویسندگان ، مترجمان و تکمیل و توسعه وب سایت می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.

به اشتراک بگذارید:

دیگر مقالاتی که شاید دوست داشته باشید