مهرک‌علی صابونچی

نگاهی به پیوند خُنیا و طرب با شر و شررسانان

بانگِ دیوانه

نگاهی به پیوند خُنیا و طرب با شر و شررسانان

هنگامی‌که آپولو در جزیزۀ دلوس به ‌دنیا آمد، زئوس بی‌درنگ پسرش را هدیه‌باران کرد و افزون بر تاجی زرین به او یک، چنگ نیز بخشید. این‌گونه شد که آپولو به مقام موسیقی‌دان یا خنیاگرِ خدایان المپ دست یافت و به‌عنوان «خدای چنگ» شناخته شد. افزون بر این، او رهبری گروه هم‌سرایان موزها را هم بر عهده داشت. نه‌تنها خود آپولو با خنیا و موسیقی در پیوند بود، بلکه فرزندانی که حاصل عشق‌بازی او با اورنیا، موز دانش نجوم، بودند هم با خنیا و موسیقی، در پیوند شدند و راه پدرشان را دنبال کردند. اورنیا لینوس و اورفئوس (اورفه) را برای آپولو زایید که هردو موسیقی‌دانان مشهوری بودند.

. . .

 

دسترسی برخی از متون مقالات وب سایت مجله طبل تنها به مشترکان دیجیتال آن ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر به مطالب مجله دسترسی داشته باشید:

  • دسترسی به متن مقالات این وب سایت  با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مجله طبل هزینه‌ای برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از مجله ، نویسندگان ، مترجمان و تکمیل و توسعه وب سایت می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.

به اشتراک بگذارید:

دیگر مقالاتی که شاید دوست داشته باشید