بایگانی اسطوره
نگاهی به پیوند خُنیا و طرب با شر و شررسانان
هنگامی‌که آپولو در جزیزۀ دلوس به ‌دنیا آمد، زئوس بی‌درنگ پسرش را هدیه‌باران کرد و افزون بر تاجی زرین به او یک، چنگ نیز بخشید. این‌گونه شد که آپولو به مقام موسیقی‌دان یا خنیاگرِ خدایان المپ دست یافت و به‌عنوان «خدای چنگ» شناخته شد. افزون بر این، او رهبری گروه هم‌سرایان موزها را هم بر عهده داشت. نه‌تنها خود آپولو با خنیا و موسیقی در پیوند بود، بلکه فرزندانی که حاصل عشق‌بازی او با اورنیا، موز دانش نجوم، بودند هم با خنیا و موسیقی، در پیوند شدند و راه پدرشان را دنبال کردند. اورنیا لینوس و اورفئوس (اورفه) را برای آپولو زایید که هردو موسیقی‌دانان مشهوری بودند.
مروری اجمالی بر ریشه‌ها و کیفیتِ رجزخوانی‌ها در شبیه‌خوانی

. . .   محدودیت دسترسی دسترسی برخی از متون مقالات وب سایت مجله طبل تنها به مشترکان دیجیتال آن ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر به مطالب مجله دسترسی داشته باشید:خرید نسخه چاپیخرید نسخه پی‌دی‌افخرید اشتراک سالانه نسخه چاپیخرید سالانه دیجیتال توجه ! دسترسی به متن مقالات این وب سایت  با […]

سیری بر دانایی متافیزیکی تا توانایی فیزیکی
از شما سپاسگزاریم که این وقت را به مجلۀ طبل دادید تا در پیوند با فیگور قهرمان گفت‌وگویی داشته باشیم. قرار بود دربارهٔ شخصیت گرشاسب و اهمیتش در فرهنگ ایرانی، نقش‌‌هایی که برعهده گرفته و تأثیرپذیری‌ها و تأثیرگذاری‌هایش گفت‌وگو کنیم.