بایگانی 7 تیر 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
نمایندگان حزبی و نمایندگان واقعی
آیا مطابق با تقسیم‌بندی‌هایی که در دوران جنگ سرد صورت گرفت، تئاتر چپ در ایران وجود داشت؟ به این سؤال در دو سطح می‌توان پاسخ گفت؛ در سطح اول می‌توان به تئاتر چپ رسمی، وابسته به حزب توده، اشاره کرد و در سطح دوم به نویسندگان و کارگردانانی که مستقل از حزب و نگرش رسمی آن به کار خویش مشغول هستند. در سطح اول، که در تاریخ‌نگاری تئاتر ایران بارها بدان پرداخته شده است، شروع تئاتر چپ را مقارن با آغاز فعالیت‌های عبدالحسین نوشین می‌داند که خود از اعضای حزب توده بود و به‌نوعی یکی از پایه‌گذاران تئاتر به معنای مدرن و امروزی آن در ایران محسوب می‌شود.
نگاهی به تئاتر ایران در دوران جنگ سرد (۱۳۳۲ تا ۱۳۴۲)
در این نوشتهٔ کوتاه اراده‌ای برای بازکردن وقایع متعدد تئاتر ایران نیست، اراده‌ای هم برای بازتعریف روایت‌هایی که این سال‌ها مدام تعریف و تبدیل به حافظهٔ جمعی تئاتر شده‌اند نیست. قصد و هدف اصلی ارائهٔ یک صورت‌بندی از روند تئاتر ایران و سنگینی بار بر جنبهٔ اجتماعی است. جزء را اگر بخشی از کُل بخوانیم، نمی‌توانیم در تلاطم‌های جهانی قرار بگیریم و خود را جدا از جهان بدانیم؛ چنانچه رخداد اشغال ایران توسط نیروهای متفقین در جنگ جهانی دوم، نشان از پُر اهمیت بودن منطقه دارد. ایران شاید به اندازهٔ کوبا نقش مستقیم در جنگ سرد بازی نمی‌کرد، ولی نقش کشورِ بی‌اهمیت را هم در نقشهٔ جنگ سرد نداشته است.