فصل دوم | شمارهٔ ۱۲

مجلهٔ فرهنگی و هنری طبل

قهرمان
فیگور قهرمان (ب)
208 صفحه
خرداد ۱۴۰۲

خرید نسخه PDF

خرید مجله از طاقچه

خرید نسخه PDF

خرید مجله از فیدیبو

خرید نسخه چاپی

خرید مجله از دکه

اشتراک دیجیتال

دسترسی کامل به وب سایت

شناسنامه طبل

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: هویار اسدیان
سردبیر: هویار اسدیان

مشاوران سردبیر: مهرک‌علی صابونچی، محمد طلوعی، برزو فروتن

دبیر شماره‌های قهرمان: مهرک‌علی صابونچی
دبیر اجرایی: آریو تهرانی
سر ویراستار: مسیح آذرخش
شبکه‌های اجتماعی:‌ نسیم موسوی

طراح یونیفرم: سیاوش تصاعدیان
طراح جلد و پترن: ایمان صفایی
صفحه آرا: صفاالدین امامی
تولید: استودیو طبل

طراح سایت و پشتیبان فنی: داود ارسونی

با تشکر از: سهراب احمدی، فرزان اسدیان، علی بختیاری، عرفان پشنگ‌پور، پیمان پورحسین، مونا جان‌محمدی