فصل دوم | شمارهٔ ۱۵

مجلهٔ فرهنگی و هنری طبل

قهرمان
آوا و بانگ قهرمان (ب)
208 صفحه
اسفند ۱۴۰۲

فهرست

فصل دوم | شمارهٔ ۱۵

خرید نسخه PDF

خرید مجله از طاقچه

خرید نسخه PDF

خرید مجله از فیدیبو

خرید نسخه چاپی

خرید مجله از دکه

اشتراک دیجیتال

دسترسی کامل به وب سایت

شناسنامه طبل

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: هویار اسدیان
سردبیر: هویار اسدیان

مشاوران سردبیر: مهرک‌علی صابونچی، محمد طلوعی، برزو فروتن

دبیر شماره‌های قهرمان: مهرک‌علی صابونچی
دبیر اجرایی: آریو تهرانی
مدیر داخلی: نسیم موسوی
سر ویراستار: مسیح آذرخش
ویراستار: محمدعلی مرادزاده

صفحه آرا: نسیم موسوی
آماده‌سازی و ویرایش تصاویر: عرفان پشنگ‌پور
تولید: استودیو طبل

طراح سایت و پشتیبان فنی: داود ارسونی

با تشکر از: فرزان اسدیان، علی بختیاری، پیمان پورحسین، سیاوش تصاعدیان، مونا جان‌محمدی، بردیا شهبازی