بایگانی اسطوره
نگاهی به پدیداری قهرمان ذیل سفر آگاهی روح انسان

. . .   محدودیت دسترسی دسترسی برخی از متون مقالات وب سایت مجله طبل تنها به مشترکان دیجیتال آن ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر به مطالب مجله دسترسی داشته باشید:خرید نسخه چاپیخرید نسخه پی‌دی‌افخرید اشتراک سالانه نسخه چاپیخرید سالانه دیجیتال توجه ! دسترسی به متن مقالات این وب سایت  با […]

نگاهی به جشن نوروز و بهار در بستر آیین‌های گذار
اسطوره‌گرایان کمبریج معتقد بودند که «اسطوره به‌خودی‌خود به‌وجود نمی‌آید، مگر اینکه به آیینی گره خورده باشد». اگرچه این نظر دیگر به این شدت پذیرفته نیست و پیروان امروزی مکتب اسطوره‌ـ‌آیین میانه‌روتر می‌اندیشند؛ ولی می‌خواهم از شما بپرسم که، مبتنی بر این نظر، آیین نوروز مقدم است یا اسطورهٔ نوروز؟ یا به‌جای تقدم و تأخر یکی بر دیگری، پدیداری یا ظهور پایاپای این دو وجود دارد یا نه؟
نیم‌نگاهی اسطوره‌شناختی به پیشینهٔ نوروز
اجازه بدهید صحبتم را با عبارتی از کتاب اسطوره، بیان نمادین خودتان شروع کنم: «این اسطورهٔ بازگشت جاودانه یا آفرینش ادواری و نو گشتن متناوبِ زمان به‌زعم الیاده، مسئلهٔ واژگونی و برانداختن تاریخ را طرح می‌کند.۱ پس نوروز نزد اقوام باستانی به‌گونه‌ای درهم شکستنِ زمان به‌شمار می‌آید. تسخیر و احساس نکردن گذشت زمان برای آنان شادی‌بخش بود. حتی باور داشتند که فروهرها یا ارواح گذشتگان نیز در مراسم نوروز شرکت می‌کنند».