بایگانی انتشارات فرانکلین
۱۳۵۷-۱۳۳۲/ ۱۹۷۹-۱۹۵۳
مقالۀ پیش رو به بررسی فعالیت‎ مطبوعات و ناشرین غربی و شرقی و ادبیات کودک و نوجوان در ایران و در طول سال‌های ۱۳۳۲-۱۳۵۷/ ۱۹۵۳-۱۹۷۹، اختصاص دارد که با مروری بر عملکرد انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی و نیز دیگر فعالیت‎‌های مرتبط با آن کشور آغاز می‌کند و سپس بررسی خود را به مجلۀ زمین و مردم، ارگان تبلیغاتی اصل چهار ترومن در ایران، و نیز بنگاه ترجمه و نشر کتاب تسری خواهیم داد و درنهایت، با مروری بر محتوای دو عنوان از کتاب‎‌های منتشرشده از این دست، مقاله را به‌پایان می‎رسانیم.
گفت‌وگویی دربارهٔ اینکه فرانکلین چگونه جهت یافت؟
نام مؤسسۀ انتشارات فرانکلین به انگلیسی .Franklin Book Programs, Inc بود و در صفحهٔ معرف کتاب که با همکاری فرانکلین چاپ می‌گردید این عبارت درج می‌شد: «با همکاری مؤسسۀ انتشارات فرانکلین» و مبلغی به‌عنوان کپی‌رایت از طرف دفتر مرکزی به ناشر مربوطه داده‌ می‌شد. مؤسسۀ فرانکلین بنگاه نبود و برای بازتولید سرمایه ایجاد نشده ‌بود. بر اساس یکی از قوانین مالیاتی آمریکا، چنانچه مؤسساتی کمک به علم و فرهنگ می‌‌‌نمودند به میزان آن کمک از مالیات سالانۀ آنها کسر می‌گردید. بنابراین هزینۀ اولیۀ شروع کار دفتر تهران از آن محل تأمین می‌شد؛ لیکن بعداً، که دفتر تهران با چاپ کتب درسیِ تعلیمات اجباری عوایدی به‌دست آورد، هزینه‌های مربوطه توسط خود دفتر تهران انجام می‌گردید و نیازی به کمک دفتر مرکزی نبود. لازم است توضیح داده شود که مؤسسه با چاپ کتاب اطلس تاریخ اسلامی (اثر هاری و. هازارد، ترجمۀ محمود عرفان، انتشارات ابن‌‌‌سینا) به‌عنوان یک دست‌اندرکار نشر در مناقصۀ چاپ کتب درسی، که طبق قانون هزینۀ آن توسط سازمان خدمات اجتماعی انجام می‌‌‌گرفت، دعوت شد.