بایگانی انتشارات
گفت‌وگویی دربارهٔ اینکه فرانکلین چگونه جهت یافت؟
سیاست کلی انتشارات فرانکلین چگونه تعیین می‌‌‌شد؟ سیاست اصلی ایجادکنندگان انتشارات فرانکلین، که گروه تاریخ دانشگاه پرینستون آمریکا بودند، بر این اساس بود تا علاقه‌مندان و خوانندگان کشورهایی که زبان دومشان انگلیسی نبود را به کمک تجربه و آماده‌سازی کتب ادبی، علمی، اجتماعی، فنی و… با مسائل آنها آشنا نمایند. آیا مؤسسۀ انتشارات فرانکلین در ابتدا برای مدیریت و گرفتن اعضا به گرایش‌‌‌های سیاسی افراد دقت داشت؟ برای مدیریت شعب هجده‌گانۀ مؤسسه هیچ‌گونه گرایش سیاسی را در نظر نمی‌‌‌گرفتند، فقط به کارآمدی مدیران نظر داشتند
نگاهی بر نشر دوران جنگ سرد
ایران، از دوره‌ای که به دلیل تنزّل جایگاهش در مقام یک قدرت جهانی و منطقه‌ای به یکی از قربانیان عرصۀ رقابت و درگیری قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای تبدیل شده بود، کشاکش‌های گوناگونی را تجربه کرد. یکی از این کشاکش‌‌ها جنگ سرد بین دو بلوک شرق و غرب و بازتاب آن در ایران بود که در این یادداشت به یکی از جوانب آن اشاره می‌شود؛ یعنی نمونه‌هایی چند از تلاش‌های اولیۀ ایالات متحده برای «افشای تباهی نهفته در کمونیسم» و هشدار پیرامون مخاطرات آن۱ از یک‌سو و تقویت «عناصر غرب‌گرا» در خاورمیانه، افزایش هوشیاری نسبت به تهدید شوروی و ایجاد «تمایل بیشتر برای همکاری با غرب» در «سطح منطقه‌ای و جهانی» از سوی دیگر.۲