بایگانی انجمن فرهنگی
گفت‌وگویی درباره‌ٔ فعالیت انجمن‌ها زیر سایهٔ کودتای ۲۸ مرداد
مسعود کوهستانی‌نژاد: قبل از شروع بحث می‌خواستم نکته‌ای را متذکر شوم و آن اینکه باید به مبانی نظری در حوزۀ مسائل فرهنگی و آموزشی توجه ویژه‌ای کرد و مباحث از این سنخ را در چارچوب‌ها و دسته‌بندی‌های خاص خودش قرار داد. درحال‌حاضر در مقولۀ تاریخ‌نگاری، مباحث فرهنگی و آموزشی مدام از مسائل سیاسی گرته‌برداری می‌شود. مثلاً وقتی می‌خواهیم مقاطع تحولات فرهنگی ایران را مشخص کنیم بنابه عادت می‌گوییم از سال ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ یا از ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۰.