بایگانی تاریخ هنر
یادداشت‌هایی دربارهٔ طراحی‌ها و حکاکی‌های پرویز تناولی در سال‌های ۱۳۳۰
پیش‌درآمدی بر یادداشت‌های پیش رو در تاریخ هنر این سرزمین به‌ندرت عامّهٔ مردم جایی داشته‌اند. هنرشان، زندگی روزمره، اسباب و وسایل زندگی، ادبیات و هر نمود دیگری از وجود و حضورشان در متنِ هنر ایران که امری معنوی و فاخر شناخته می‌شده تعریف نشده است.