بایگانی دوبله
گسترش استودیوهای دوبله
بعد از شکل‌گیری سینما در ایران و به‌وجودآمدن استودیوهای فیلم‌سازی، تعدادی از استودیوها، که برای صدابرداری فیلم‌های خود استودیوی دوبله درست کرده بودند، وقتی متوجه نقش دوبله در فروش فیلم‌ها شدند، به واردات فیلم و دوبلۀ آنها پرداختند. این فعالیت در مقایسه با فیلم‌سازی هم ساده‌تر بود و در عین حال سودآوری تضمین‌شده‌ای به‌دنبال داشت. درنتیجه، بعد از موفقیت استودیوهای فیلم‌سازی اولیه، همانند: استودیو البرز، استودیو عصر طلایی، اطلس‌فیلم، پارس‌فیلم، آژیرفیلم، کاروان‌فیلم، میثاقیه و... که ابتدا فعالیت آنها فیلم‌سازی بود و بعد به دوبله روی آورده بودند، استودیوهای دیگری صرفاً به منظور دوبلۀ فیلم‌ها به‌وجود آمدند.
دوبله در فیلم‌های خبری
تبلیغات سیاسی از طریق سینما در ایران از طرف قدرت‌های بزرگی که تمایل به دخالت و نفوذ در ایران داشتند سابقۀ دیرینه‌ای داشت. تقریباً از همان سال‌های آغازین تأسیس و فعالیت سینماها در ایران، نفوذ تبلیغاتی و سیاسی از طریق سینما و فیلم‌های خبری تبلیغاتی در دستور کار کشورهایی نظیر شوروی، آلمان و انگلستان قرار گرفت. فیلم‌های تبلیغاتی در سال‌های ۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰ و پس از آن از طریق وزارت دربار و مجاری دولتی در اختیار سینماها قرار می‌گرفت. در زمان رضاشاه، شرکت «فوکس قرن بیستم» در ایران نمایندگی دایر کرد و در سال‌های ۱۳۱۰ تا ۱۳۲۰ سفارتخانه‌ها به توزیع فیلم مبادرت کردند