بایگانی سنت
خاطراتی از فرهنگ نوروز در دهه‌های سی و چهل تهران
سنت‌ها همواره در طول زمان تغییر می‌یابند، اما شاید یکی از مهم‌ترین مقاطعِ تاریخِ معاصرْ دهه‌های سی و چهل باشد که از آن هنگام، با گسترش شهرنشینی و مظاهر مدرنیته و البته تغییر اوضاع اقتصادی، بسیاری از سنت‌ها به‌تدریج به فراموشی سپرده شد و شکل شهرها و رسوم جاری در آن تغییر یافت. آنچه در پی می‌آید خاطرات دوران کودکی و نوجوانی مهدی عصارپور، متولد و ساکن تهران، در دهه‌های سی و چهل است که با نگاهی تیزبین وقایع اطرافش را دنبال کرده و آن‌ها را به ذهن سپرده است.