بایگانی شعر
پژوهشی در تأثیر تعلیمات حزب توده بر زندگی و شعر محمود مشرف آزاد تهرانی (م. آزاد)
محمود مشرف آزاد تهرانی (م. آزاد) در هجدهم آبان ۱۳۱۲ اطراف پادگان عشرت‌آباد تهران به‌دنیا آمد. پدرش احمد مشرف آزاد تهرانی و مادرش صدیقه سخا بود. الفبا را، از روی کتاب الفبای سربازان، با یکی از سربازان پدر کار کرد و سپس با حضور در مکتب تابستانی سیدخندان به فراگیری مقدمات علم پرداخت. سال ۱۳۱۹، در دبستان جم قلهک ثبت‌نام کرد. در ایام فراغت دوران دبیرستان، در نانوایی و بعدها در کوره‌پزخانه کار می‌کرد. در کوره‌پزخانه با روزنامه‌های مردم و مردم آدینه آشنا شد و داستان‌های متنوعی ازجمله «دختر رعیت» م. ا. به‌آذین را در پاورقی روزنامۀ مردم آدینه خواند.
شناخت و بررسی چند نمونه از نیمهٔ دههٔ ۱۳۲۰ تا پایان دههٔ ۱۳۶۰
الف- فرض بفرمایید، زبانم لال، چند تن در یکی دو استان مرزی کشورمان عَلم خودمختاری برافراشته و از حمایت‌های مادی و معنوی یکی از ابرقدرت‌های جهان هم بهره‌مندی تام و تمام یافته‌اند. در همان هنگام نیز، سفارت آن ابرقدرت در تهران، به‌مدت یک هفته، گردهمایی بسیار بزرگی در زمینۀ‌ شعر و ادب برپا کرده و شماری در‌خور توجه از شاعران، نویسندگان و ادیبان هم در این گردهمایی شرکت کرده‌اند. شما دربارۀ‌ این شاعران، نویسندگان و ادیبان چه فکر می‌کنید؟ آیا آنان را به خیانت نسبت به مصالح و منافع ملی متهم می‌کنید یا به بی‌اعتنایی نسبت به چنین مصالح و منافعی؟