بایگانی شورای نویسندگان
تجربهٔ حضور در شورا
متن زیر حاصل گفت‌وگویی با پرویز حبیب‌پور در تابستان ۱۳۹۸ است. پرویز حبیب‌پور (متولد ۱۳۱۴) در سال 1333 به تهران مهاجرت کرد و پس از چند سال کوشید تا به دانشکدۀ هنرهای زیبا راه یابد، اما به دلیل بالابودن سنش در دانشگاه پذیرفته نشد و ناگزیر راهی شوروی شد. وی پس از بازگشت به ایران در سال ۱۳۴۷ مورد سوءظن حکومت قرار گرفت و زندانی شد. در زیر، تجربیات او در این سفر و عضویتش در شورای نویسندگان و هنرمندان ایران را می‌خوانیم: