بایگانی مادام یلنا
آموزش باله و اجراها
مادام یلنا، سرکیس جانبازیان و مادام کرنلی جزو اولین نفراتی بودند که باله را به ایران آوردند. دربارۀ نقش مادام یلنا و حضور او در ایران توضیح دهید. او در سال 1288 خورشیدی در شهر استانبول زاده شد. بعد از کشتار جمعی ارامنه در ترکیه، ابتدا با خانوادۀ خود به بلغارستان مهاجرت کرد و پس از مدتی به شهر اودسا در روسیه رفتند. پنج‌ساله بود که به‌علت استعداد و علاقه‌اش نام او را در مدرسۀ باله ثبت‌‌نام می‌کنند. سپس به ایروان مهاجرت کردند. پانزده‌ساله بود که بر صحنۀ نمایش ظاهر شد. یلنا، به‌مدد صدای سوپرانوی خوبی که داشت، توانست نقش‌هایی در اپرت‌ها و اپراها ایفا کند، ازجمله اپرای آنوش را اجرا کرد.