بایگانی م.آزاد
پژوهشی در تأثیر تعلیمات حزب توده بر زندگی و شعر محمود مشرف آزاد تهرانی (م. آزاد)
محمود مشرف آزاد تهرانی (م. آزاد) در هجدهم آبان ۱۳۱۲ اطراف پادگان عشرت‌آباد تهران به‌دنیا آمد. پدرش احمد مشرف آزاد تهرانی و مادرش صدیقه سخا بود. الفبا را، از روی کتاب الفبای سربازان، با یکی از سربازان پدر کار کرد و سپس با حضور در مکتب تابستانی سیدخندان به فراگیری مقدمات علم پرداخت. سال ۱۳۱۹، در دبستان جم قلهک ثبت‌نام کرد. در ایام فراغت دوران دبیرستان، در نانوایی و بعدها در کوره‌پزخانه کار می‌کرد. در کوره‌پزخانه با روزنامه‌های مردم و مردم آدینه آشنا شد و داستان‌های متنوعی ازجمله «دختر رعیت» م. ا. به‌آذین را در پاورقی روزنامۀ مردم آدینه خواند.