بایگانی نقد ادبی
دربارۀ نقد ادبی در دوران جنگ سرد
دربارۀ جنگ سرد، که خود متأثر از تقابل مابین چپ‌گرایان انقلابی و راست‌گرایان محافظه‌کار است، و تأثیر آن بر نقد ادبی در ایران بفرمایید. آیا به نظر شما نقد ادبی متأثر از این اتفاق سیاسی-اجتماعی بود؟ آیا نقدنویسی چپ در آرای سعید نفیسی، احسان طبری و فاطمه سیاح جوانه می‌زند؟ توصیف «جنگ سرد» با استفاده از عبارت «تقابل چپ‌گرایان و راست‌گرایان» نه فقط حق مطلب را ادا نمی‌کند، که بعضاً گمراه‌کننده است. این اصطلاح، که در ادبیات سیاسی دورۀ رنسانس بر دشمنی دیرپای مسیحیان و مسلمانان اسپانیا دلالت می‌کرد، تداولش، بعد از جنگ جهانی دوم، مرهون والتر لیپمن است.