بایگانی هامون
سفر فیگور یک قهرمان به شرق
پیش از بازگشتش به ایران در سال ۱۹۶۵، مهرجویی‌ آخرین قدم‌هایش را حوالی دانشگاه یوسی‌ال‌ای می‌زد. به کتاب‌فروشی رسید و فکر کرد هنوز چمدانش برای چند کتاب جا دارد. سال بِلو همان سال با هرتزوگ جایزهٔ ملی کتاب آمریکا را برده بود. کتاب را خرید و گذاشت کنار فرنی و زویی