بایگانی وُکس
روشنفکران ایران، دیپلماسی فرهنگی و مدرنیتۀ سوسیالیستی (۱۹۴۱-۱۹۵۵)
ترجمه : محمد سروی‌زرگر
در طول جنگ جهانی دوم و سال‌های متعاقب آن، انجمن پیوندهای فرهنگی تمامی اتحادیه‌های مرتبط با شوروی (وُکس) کمپین فرهنگی پرشوری در ایران تدارک دید که هدف آن ترویج مدرنیته‌ای سوسیالیستی در بین چپ‌های ایرانی بود. ایران نمایندۀ نخستین نمونه از بسط و گسترش فعالیت‌های جدی وُکس بیرون از اروپا بود، نمونه‌ای که اتحاد جماهیر شوروی به شکل خاصی آمادۀ بهره‌برداری از آن بود.