بایگانی کودتای ۲۸ مرداد
گفت‌وگویی درباره‌ٔ فعالیت انجمن‌ها زیر سایهٔ کودتای ۲۸ مرداد
مسعود کوهستانی‌نژاد: قبل از شروع بحث می‌خواستم نکته‌ای را متذکر شوم و آن اینکه باید به مبانی نظری در حوزۀ مسائل فرهنگی و آموزشی توجه ویژه‌ای کرد و مباحث از این سنخ را در چارچوب‌ها و دسته‌بندی‌های خاص خودش قرار داد. درحال‌حاضر در مقولۀ تاریخ‌نگاری، مباحث فرهنگی و آموزشی مدام از مسائل سیاسی گرته‌برداری می‌شود. مثلاً وقتی می‌خواهیم مقاطع تحولات فرهنگی ایران را مشخص کنیم بنابه عادت می‌گوییم از سال۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ یا از ۱۳۳۲ تا ۱۳۴۰.  اینها همه تقسیم‌بندی‌های سیاسی است و ارتباط جدی با تحولات فرهنگی و آموزشی ندارد؛ به هم ارتباط دارند ولی بدبختانه یا خوشبختانه خیلی بر روی هم تأثیرگذار نیستند. ممکن است تحولات سیاسی سرعت تحولات فرهنگی و آموزشی را کم کرده باشد، ولی نمی‌تواند آن تأثیرگذاری و روند حرکت و جهت آن‌گونه تحولات را عوض کند.