بایگانی طبل۲
پرتره‌نگاری خسروان
ترجمه : محمد سروی‌زرگر
نگاهی به بازتاب ایدئولوژی چپ در گفتمان هنر انقلابی