کاوه بیات

نگاهی بر نشر دوران جنگ سرد

مبارزه با کمونیسم و شوروی در عرصهٔ نشر

نگاهی بر نشر دوران جنگ سرد

ایران، از دوره‌ای که به دلیل تنزّل جایگاهش در مقام یک قدرت جهانی و منطقه‌ای به یکی از قربانیان عرصۀ رقابت و درگیری قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای تبدیل شده بود، کشاکش‌های گوناگونی را تجربه کرد. یکی از این کشاکش‌‌ها جنگ سرد بین دو بلوک شرق و غرب و بازتاب آن در ایران بود که در این یادداشت به یکی از جوانب آن اشاره می‌شود؛ یعنی، نمونه‌هایی چند از تلاش‌های اولیۀ ایالات متحده برای «افشای تباهی نهفته در کمونیسم» و هشدار پیرامون مخاطرات آن۱ از یک‌سو و تقویت «عناصر غرب‌گرا» در خاورمیانه، افزایش هوشیاری نسبت به تهدید شوروی و ایجاد «تمایل بیشتر برای همکاری با غرب» در «سطح منطقه‌ای و جهانی» از سوی دیگر.
این کارزار عرصۀ گسترده‌ای را شامل می‌شد: هم ازلحاظ گسترۀ پوشش این کارزار بر بخش‌های وسیعی از کشور - به‌ویژه حوزه‌های شمالی ایران - و هم از نظر تنوع مضمون و موضوع چون برنامه‌های رادیویی، مطبوعات، نشر، ابزار بصری مانند آفیش و پوستر، نمایش و تولید فیلم و احداث کتابخانه. اما آنچه در این یادداشت بدان می‌پردازیم صِرفاً به چند نمونه از تحرکات ایالات متحده در حوزۀ مطبوعات و به‌ویژه نشر ایران محدود می‌شود.

. . .

 

دسترسی برخی از متون مقالات وب سایت مجله طبل تنها به مشترکان دیجیتال آن ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر به مطالب مجله دسترسی داشته باشید:

  • دسترسی به متن مقالات این وب سایت  با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مجله طبل هزینه‌ای برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از مجله ، نویسندگان ، مترجمان و تکمیل و توسعه وب سایت می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.

به اشتراک بگذارید:

دیگر مقالاتی که شاید دوست داشته باشید