شورای نویسندگان و هنرمندان ایران

پرویز حبیب‌پور

من عضو کانون نویسندگان نبودم و در جریان فعالیت‌هایم خودبه‌خود به شورا پیوستم. شورا گروه‌های گوناگون هنری ازجمله موسیقی، تئاتر، سینما، نقاشی و… داشت و من هم در زمینۀ نقاشی فعالیت می‌کردم. هفته‌ای یک‌بار به آنجا می‌رفتم یا از طریق نمایشگاه‌هایی که می‌گذاشتند، آثارم به‌عنوان آثار رئالیستی و خودم به‌عنوان نقاش این سبک شناخته شده بودم و به همین طریق با شورا آشنا شدم.