امیر کیان‌پور

از مارکسیسم به جهان‌سوم‌گرایی

چرخش مفهومی مبارزه ضد امپریالیستی در ایران پس از کودتا

از مارکسیسم به جهان‌سوم‌گرایی

کمتر مفهوم سیاسی مدرنی را می‌توان پیدا کرد که به اندازه «آنتی-امپریالیسم» در اعماق آگاهی تاریخی ایرانیان حک شده باشد.‌ ضدیت با امپریالیسم، ایده برسازنده گفتارهای سوسیالیستی و کمونیستی در ایران بوده است. کافی است به خاستگاه‌ها و وهله‌های تأسیسی کمونیسم در ایران بازگردیم، به نامه‌های سوسیال دموکرات‌های تبریز به پلخانف و کائوتسکی (۱۹۰۸-۱۹۱۱) یا به مانیفست کنگره خلق‌های مشرق زمین (۱۹۲۰). فصل مشترک همه این اسناد یک عبارت و یک ایده است: مبارزه ضد امپریالیستی.

. . .

 

دسترسی برخی از متون مقالات وب سایت مجله طبل تنها به مشترکان دیجیتال آن ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر به مطالب مجله دسترسی داشته باشید:

  • دسترسی به متن مقالات این وب سایت  با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مجله طبل هزینه‌ای برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از مجله ، نویسندگان ، مترجمان و تکمیل و توسعه وب سایت می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.

به اشتراک بگذارید:

دیگر مقالاتی که شاید دوست داشته باشید