بِلِن لوْری
ترجمه از: ایمان خدا فرد

آرمان، ارزش و فرهنگ مولد قهرمان

قهرمان به مثابۀ بازتابی از فرهنگ

آرمان، ارزش و فرهنگ مولد قهرمان

در آثار ادبی، قهرمان مردی است که او را می‌ستایند و از او تقلید می‌کنند. به همین دلیل، قهرمان همواره تجسم آرمان‌های فرهنگی است که او را خلق کرده. رخدادهای تاریخی و شرایط اجتماعیِ فرهنگ‌های مختلف موجب می‌شود که صفات مختلفی در رهبران ارج یابد. این ارزش‌های اجتماعی هم در اَعمال قهرمان بازتاب می‌یابند، هم در انگیزه‌های قهرمانانه. این مقاله بر قهرمانانِ ایلیاد، انه‌اید، بیووُلف و سرود رولاند متمرکز می‌شود و به ارزیابی این موضوع می‌پردازد که رخدادهای تاریخی و موقعیت‌های فرهنگی چگونه به تصویرِ قهرمانان در این آثار شکل می‌بخشند.

. . .

 

دسترسی برخی از متون مقالات وب سایت مجله طبل تنها به مشترکان دیجیتال آن ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر به مطالب مجله دسترسی داشته باشید:

  • دسترسی به متن مقالات این وب سایت  با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مجله طبل هزینه‌ای برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از مجله ، نویسندگان ، مترجمان و تکمیل و توسعه وب سایت می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.

به اشتراک بگذارید:

دیگر مقالاتی که شاید دوست داشته باشید