سپهر یحیوی

بررسی سیمای زن قهرمان در بوف کور هدایت و اشعار بودلر

زن اثیری؛ قهرمان یا ضدقهرمان مدرنیته؟

بررسی سیمای زن قهرمان در بوف کور هدایت و اشعار بودلر

درآمد

می‌دانیم که مدرنیته (تجدد) با مدرنیزاسیون (نوسازی) و نیز مدرنیسم (نوگرایی) یکسان نیست؛ عادتاً مدرنیته در دورهٔ مدرنیزاسیون روی می‌دهد و مدرنیسم بر این دو مترتب است. در ایران، تقریباً تردیدی نیست که تجدد با انقلاب مشروطه (۱۲۸۵- ۱۲۹۰ش) و اندیشمندان آن (به‌خصوص طالبوف) آغاز شد، اما نوسازی (ولو از نوع «آمرانه»اش) در دورهٔ سلطنت رضاشاه (۱۳۰۴-۱۳۲۰ش) حادث شد، یعنی، به‌طرز پرتناقضی، در دورهٔ پشت‌ کردن به ارزش‌ها و اصول مشروطیت از سوی فردی که خود عامل و زاییدهٔ تدفین سلطنت قاجار بود.

. . .

 

دسترسی برخی از متون مقالات وب سایت مجله طبل تنها به مشترکان دیجیتال آن ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر به مطالب مجله دسترسی داشته باشید:

  • دسترسی به متن مقالات این وب سایت  با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مجله طبل هزینه‌ای برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از مجله ، نویسندگان ، مترجمان و تکمیل و توسعه وب سایت می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.

به اشتراک بگذارید:

دیگر مقالاتی که شاید دوست داشته باشید