کیانوش معتقدی

نگرهٔ فیگوراتیو در خدمت تصویر قدرت

پرتره‌نگاری‌های سلطنتی از خاقان

نگرهٔ فیگوراتیو در خدمت تصویر قدرت

دیباچه

سلطنت ۱۵۰‌سالهٔ قاجاریان، از نظر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، و نسبت به ادوار پیش از خود، دارای ویژگی‌هایی منحصربه‌فرد است. در زمینهٔ تحولات تصویری ایران نیز نقاشی درباری قاجار تعریفی جدید از شکل و فیگور انسان ارائه می‌دهد. در این دوره، مسئلهٔ «تصویر شاه» و کارکردهای آن به‌مثابه تصویر قدرت در فضای دربار و خارج از آن از اهمیتی خاص برخوردار است. در واقع، پرتره‌ها برای شاهان قاجار به مثابه نوعی بیانیهٔ سیاسی عمل می‌کردند و از شاه تصویری می‌ساختند که بر مردم و نگاه آنان به جایگاه پادشاه مؤثر بود.

. . .

 

دسترسی برخی از متون مقالات وب سایت مجله طبل تنها به مشترکان دیجیتال آن ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر به مطالب مجله دسترسی داشته باشید:

  • دسترسی به متن مقالات این وب سایت  با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مجله طبل هزینه‌ای برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از مجله ، نویسندگان ، مترجمان و تکمیل و توسعه وب سایت می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.

به اشتراک بگذارید:

دیگر مقالاتی که شاید دوست داشته باشید