پدرام پرتویی
ترجمه از: محمد سروی‌زرگر

قهرمان‌پروری در سینمای عامه‌پسند عصر پهلوی

قهرمانان ملّی در فیلمفارسی

قهرمان‌پروری در سینمای عامه‌پسند عصر پهلوی

در این فصل، به بررسی مضامین و نمونه‌هایی از مردانگی و قهرمان‌پروری در ادبیات فارسی‌زبانان و تاریخ ایران می‌پردازم تا فهم بهتری از بازآرایی این مضامین در سینمای عامه‌پسند عصر پهلوی ارائه دهم. به‌عبارتی، به این پرسش خواهم پرداخت که تصویرپردازی مردان در فیلمفارسی‌ (سینمایی که عمدتاً دربارۀ مردان و برای مردان بود) چگونه با خانواده، ملّت و نوعی دین عامه‌پسند پیوند می‌یافت. یکی از اهداف اصلی این فصل توجه به جایگاه اجتماعی کمرنگ و حاشیه‌ای این قهرمانان در سینما و به‌تبع آن مشکل تفکیک میان قهرمان و ضدقهرمان در این فیلم‌هاست. در نهایت، اشارۀ کوتاهی می‌کنم به فضایل زنانه در پیوند با فیلمفارسی. قهرمان‌پردازی مردانه در این فیلم‌ها اغلب به دفاع از عفت زنانه گره خورده است. با این حال، برخی منتقدان ایرانی تصویرپردازی سینمایی از زنان را اساساً شکلی از تجاوز به عفت آنان دانسته‌اند. چگونه ستاره‌های زن و هواداران آنان این تناقض را حل‌و‌فصل کردند و سبقه‌ها و الگوهای تاریخی چنین سازشی چه می‌تواند باشد؟

. . .

 

دسترسی برخی از متون مقالات وب سایت مجله طبل تنها به مشترکان دیجیتال آن ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر به مطالب مجله دسترسی داشته باشید:

  • دسترسی به متن مقالات این وب سایت  با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مجله طبل هزینه‌ای برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از مجله ، نویسندگان ، مترجمان و تکمیل و توسعه وب سایت می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.

به اشتراک بگذارید:

دیگر مقالاتی که شاید دوست داشته باشید