بایگانی فوتبال
روایت تک‌اسطوره‌ای از حضور دی‌یگو مارادونا در جام‌ جهانی فوتبال
ترجمه : محمد سروی‌زرگر
دی‌یگو آرماندو مارادونا نه‌فقط در عرصۀ فوتبال که در تاریخ ورزش نیز از پیچیده‌ترین شخصیت‌هاست. پسر طلایی۱ فوتبال آرژانتین بارها بهترین بازیکن فوتبال تمام اعصار نام گرفت و قهرمان بسیاری از لحظات نمادین برای تیم ملی فوتبال آرژانتین بود. مارادونا را برخی‌ در کشورش با ژنرال افسانه‌ای آزادی‌بخش آمریکای جنوبی یعنی خوزه سن مارتین۲ مقایسه کرده‌اند.۳ او نبوغی داشت که مخاطبانش را شیفته و مفتون می‌کرد و هم‌زمان خط دفاع تیم‌های حریف را گیج و بهت‌زده می‌ساخت.