کامیار عابدی

شناخت و بررسی چند نمونه از نیمهٔ دههٔ ۱۳۲۰ تا پایان دههٔ ۱۳۶۰

شعر ایران و «جنگ سرد»

شناخت و بررسی چند نمونه از نیمهٔ دههٔ ۱۳۲۰ تا پایان دههٔ ۱۳۶۰

الف- فرض بفرمایید، زبانم لال، چند تن در یکی دو استان مرزی کشورمان عَلم خودمختاری برافراشته و از حمایت‌های مادی و معنوی یکی از ابرقدرت‌های جهان هم بهره‌مندی تام و تمام یافته‌اند. در همان هنگام نیز، سفارت آن ابرقدرت در تهران، به‌مدت یک هفته، گردهمایی بسیار بزرگی در زمینۀ‌ شعر و ادب برپا کرده و شماری در‌خور توجه از شاعران، نویسندگان و ادیبان هم در این گردهمایی شرکت کرده‌اند. شما دربارۀ‌ این شاعران، نویسندگان و ادیبان چه فکر می‌کنید؟ آیا آنان را به خیانت نسبت به مصالح و منافع ملی متهم می‌کنید یا به بی‌اعتنایی نسبت به چنین مصالح و منافعی؟
ب- موقعیتی که از آن یاد شد، کمابیش، موقعیتی بود که نخستین کنگرۀ‌ نویسندگان ایران (4 تا ۲۱ تیر ۵۲۳۱) در آن قرار داشت. در واقع، این «کنگره» به‌کوشش «انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی» (وُکس) با حضور شماری از شناخته‌شده‌ترین و برجسته‌ترین شاعران، نویسندگان و ادیبان ایران در نیمۀ‌ دههٔ ۰۲۳۱ در پایتخت برگزار شد. در همان هنگام در شمال غرب کشور، چند ماه از تأسیس حکومت‌هایی خودمختار در تبریز و مهاباد، در همکاری مستقیم و نا‌مستقیم با اتحاد جماهیر شوروی پیشین، می‌گذشت. اما تا‌جایی‌که صاحب این قلم دقت کرده، تاکنون کسی از قلم‌زنان و دانشوران ایرانی این گروه از شاعران و نویسندگان را به خیانت یا بی‌اعتنایی نسبت به مصالح و منافع و بالاتر از آن وحدت ملی ایران متهم نکرده است. ماجرا چیست؟ موضوع از چه قرار است؟

. . .

 

دسترسی برخی از متون مقالات وب سایت مجله طبل تنها به مشترکان دیجیتال آن ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر به مطالب مجله دسترسی داشته باشید:

  • دسترسی به متن مقالات این وب سایت  با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مجله طبل هزینه‌ای برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از مجله ، نویسندگان ، مترجمان و تکمیل و توسعه وب سایت می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.

به اشتراک بگذارید:

دیگر مقالاتی که شاید دوست داشته باشید