پرویز جاهد

بیداری بعد از خواب بزرگ

سینمای ایران در کشاکش جنگ سرد بین شرق و غرب

بیداری بعد از خواب بزرگ

بعد از پایان جنگ جهانی دوم، با آغاز جنگ سرد بین شرق و غرب، رقابت بین کشورهای غربی و دولت شوروی برای نفوذ در جوامع کشورهای تابعه و تحت سلطه شدت بیشتری گرفت. یکی از عرصه‌ها و زمینه‌های این رقابت عرصۀ فرهنگ، به‌ویژه سینما، بود؛ هرچند این کشمکش و رقابت خیلی پیش از آغاز جنگ سرد و حتی پیش از جنگ جهانی دوم شروع شده بود. تنها نفت ایران نبود که روسیه و کشورهای غربی، همواره به‌عنوان منبعی ارزشمند و سودآور، چشم طمع به آن دوخته و در رقابتی تنگاتنگ برای گسترش نفوذ خود در حوزه‌های نفتی ایران و گرفتن سهم و امتیازات نفتی بیشتر از ایران بودند، بلکه سینما و نفوذ در بازار فیلم ایران و دراختیارگرفتن جریان تولید و نمایش فیلم نیز از دغدغه‌های مهم این کشورها بود و رقابت شدیدی برای تسلط و کنترل بر اکران فیلم و جذب تماشاگران ایرانی بین آنها جریان داشت. این رقابت‌ها بیشتر در دورانی اتفاق می‌افتد که سینمای ایران در خواب سنگینی فرو رفته و دچار وقفه‌ای پانزده‌ساله - از سال ۱۳۱۳ تا زمان تولید فیلم طوفان زندگی ساختۀ علی دریابیگی در سال ۱۳۲۷ - شده بود.

. . .

 

دسترسی برخی از متون مقالات وب سایت مجله طبل تنها به مشترکان دیجیتال آن ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر به مطالب مجله دسترسی داشته باشید:

  • دسترسی به متن مقالات این وب سایت  با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مجله طبل هزینه‌ای برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از مجله ، نویسندگان ، مترجمان و تکمیل و توسعه وب سایت می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.

به اشتراک بگذارید:

دیگر مقالاتی که شاید دوست داشته باشید